Home  |  Hulp en ondersteuning  |  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 • Wat is het?

  • Wanneer u vanwege een beperking moeilijkheden heeft bij het zelfstandig functioneren, kan de gemeente u hulp aanbieden.
  • Vanzelfsprekend zoekt u eerst zelf in uw omgeving of iemand u kan helpen.
  • Lukt dit niet? De Wmo-klantmanagers van de gemeente kan u helpen bij het zoeken naar een geschikte oplossing.
  • De Wmo biedt ondersteuning wanneer er geen andere oplossingen zijn om het gewenste resultaat te bereiken.

  Veel voorzieningen en mogelijkheden

  • Er zijn veel voorzieningen en mogelijkheden in Zeewolde, bijvoorbeeld via het steunpunt Mantelzorg, de Vrijwillige Hulpdienst en de ouderenadviseur.
  • Maakt u op dit moment gebruik van een voorziening of oplossing via de Wmo? U houdt die zolang dat met u is afgesproken.

  Online meldformulier Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

  Online meldformulier Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

  Privacy

  Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

 • Aanvragen / formulier(en) Ondersteuningshuis

 • Wat moet ik doen?

  • U vindt het Wmo-meldformulier onder het kopje "Aanvragen/Formulieren" of via de knop hierboven.
  • U kunt kiezen voor een digitaal formulier dat direct verzonden wordt of een formulier om uit te printen.

  Stuur het papieren formulier volledig ingevuld naar:

  Gemeente Harderwijk*
  Afdeling Dienstverlening/Maatschappelijke ondersteuning
  Antwoordnummer 40
  3840 VB   Harderwijk

  (een postzegel is niet nodig!)

  Mailen kan ook naar: infowmo@harderwijk.nl


  * Zeewolde en Harderwijk werken samen

  • De gemeenten Zeewolde en Harderwijk werken samen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • Telefonisch kunnen wij u direct doorverbinden met de klantmanagers in Harderwijk.
    
 • Hoe werkt het?

  U heeft hulp nodig. Wat nu?

  • Als u hulp nodig heeft bij de dagelijkse gang van zaken, bijvoorbeeld door lichamelijke beperkingen, dan kunt u zich het beste via een formulier melden bij de gemeente (kijk onder het kopje "Aanvragen/Formulieren of klik op de groene knop hierboven)
  • U omschrijft op het formulier in uw eigen woorden voor welk probleem u geen oplossing kunt vinden.
  • U kunt ook bellen met het Publiekscentrum gemeente Zeewolde, 036-5229522 (werkdagen, 8.30 - 17.00 uur).

  Hoe gaat het dan verder?

  1. U stuurt het formulier op naar de gemeente.
  2. Eén van onze klantmanagers maakt een afspraak bij u thuis. In uw thuissituatie is er een goed zicht op uw mogelijkheden en onmogelijkheden. U kunt natuurlijk een familielid of vriend vragen hierbij  aanwezig te zijn.
  3. Tijdens het gesprek brengen we uw persoonlijke situatie in kaart: op welke punten heeft u ondersteuning nodig en op welke punten niet?
  4. Vervolgens kijken we eerst naar wat u zelf kunt doen. Daarna  zoeken we samen naar mogelijkheden om familie, vrienden of buurtgenoten in te schakelen. Ook (welzijns- en vrijwilligers-) instellingen bieden allerlei vormen van dienstverlening. De klantmanager weet de weg en adviseert u welke hulp u waar aanvraagt.
  5. Is er nog geen passende oplossing voor uw situatie, dan biedt de koop van een hulpmiddel of dienst soms uitkomst. Bijvoorbeeld: maaltijden die bij u thuis worden gebracht.
  6. Is er dan nog geen volledige oplossing, dan geeft de gemeente Zeewolde ondersteuning. U krijgt bijvoorbeeld een aantal uren hulp bij het huishouden, een oplossing om te reizen via de Regiotaxi of u krijgt een hulpmiddel toegewezen. Bijvoorbeeld: een traplift of rolstoel.
  7. Aan het einde van het gesprek legt de klantmanager de gemaakte afspraken vast in een  verslag. Dit sturen wij naar u toe. In het verslag staat precies beschreven wie wat doet.

  Individuele Wmo-voorziening

  • Als blijkt dat u een individuele Wmo-voorziening nodig heeft, zoals een rolstoel of een woonvoorziening, dan ontvangt u daarvoor een aanvraagformulier, samen met het verslag van het gesprek.
  • Het is mogelijk dat de gemeente nog bepaalde informatie van u nodig heeft (bijvoorbeeld over uw inkomen). Bij sommige individuele voorzieningen gelden namelijk speciale voorwaarden.

  Brief van de gemeente (beschikking)

  • U ontvangt van de gemeente een brief (de beschikking) met het besluit op de aanvraag.
  • Hierin wordt uw probleem en wat u wilt bereiken beschreven.
  • In de brief staat ook een samenvatting van het gesprek en de oplossing(en) voor uw probleem.

  Het is mogelijk dat u het niet eens bent met de inhoud van de brief. In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na verzending van de brief binnen zijn bij de gemeente. Een onafhankelijke adviescommissie behandelt dan uw bezwaar.

 • Handige links

 • Voorbeeld

  Een 73-jarige vrouw heeft artrose en kan daardoor niet meer zelf het huishouden doen. Ze vraagt de gemeente om hulp. De klantmanager komt op huisbezoek. De problemen worden samen in kaart gebracht. Mevrouw kan zelf niet stofzuigen en ramen lappen. De boodschappen tillen lukt ook niet. En ze voelt zich af en toe best eenzaam.

  De oplossing ziet er als volgt uit:

  • Een deel van het huishouden (de lichte werkzaamheden) kan mevrouw zelf oppakken.
  • De buurvrouw neemt al de wekelijkse boodschappen mee.
  • Mevrouw kijkt samen met de Vrijwillige Hulpdienst naar mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten in Zeewolde. Misschien kan zij daar zelf ook als vrijwilliger een bijdrage aan leveren.
  • De zware huishoudelijke taken stofzuigen en ramen lappen worden overgenomen door een thuiszorgorganisatie. De gemeente geeft hiervoor een indicatie af en zorgt ervoor dat de hulp bij mevrouw thuiskomt. Ze betaalt hiervoor een eigen bijdrage afhankelijk van haar inkomen. Mevrouw kan ook zelf op zoek gaan naar een hulp in de huishouding.
 • Contact Ondersteuningshuis

  Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken met één van de medewerkers van het Ondersteuningshuis?

  • U kunt het contactformulier invullen.
  • U kunt telefonisch contact opnemen via 036-5229522. U belt naar de gemeente Zeewolde. Uw vraag wordt door de gemeente doorgegeven aan een medewerker van het Ondersteuningshuis. Zij nemen daarna contact met u op.