Home  |  Hulp en ondersteuning  |  Hulp bij het huishouden (Wmo)

Hulp bij het huishouden (Wmo)

 • Wat is het?

  • Wanneer u vanwege een beperking moeilijkheden heeft met het huishouden, kan de gemeente u hulp aanbieden.
  • Vanzelfsprekend zoekt u eerst zelf in uw omgeving of iemand u kan helpen.
  • Lukt dit niet? De gemeente kan u helpen bij het zoeken naar een geschikte oplossing.

  Hulp bij het huishouden is een maatwerkvoorziening in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit houdt in dat u een indicatie nodig heeft.

  Online meldformulier Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

  Online meldformulier Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

  Privacy

  Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

  Houd uw burgerservicenummer bij de hand

  Voor het meldformulier heeft u uw burgerservicenummer nodig, deze vindt u onder andere

  • voorin uw paspoort
  • op de aangifteformulieren van de belastingdienst
  • op uw identiteitskaart
  • op uw rijbewijs

 • Aanvragen / formulier(en) Ondersteuningshuis

 • Hoe werkt het?

  • Via het meldformulier meldt u zich bij de gemeente wanneer u hulp zoekt bij de gemeente.
  • Met het invullen van het meldformulier dient u nog geen aanvraag in.
  • Drie weken na ontvangst van uw melding neemt de gemeente een Wmo klantmanager contact met u op.
  • Uw melding komt binnen bij het Wmo-loket. Een Wmo klantmanager neemt contact met u op.
  • De gemeente Zeewolde werkt samen met de gemeenten Harderwijk en Ermelo.

  Werkwijze

  1. De Wmo klantmanager bekijkt in een gesprek uw situatie. Samen gaat u kijken of u binnen uw eigen netwerk hulp kan krijgen of welke voorzieningen het beste passen bij uw situatie. U kunt altijd een vriend of familielid vragen of hij/zij u wilt ondersteunen bij dit gesprek. U kunt ook voor onafhankelijk cliënt advies contact opnemen met MEE.
  2. Na afloop van het gesprek besluit de Wmo klantmanager met u of er officieel een aanvraag wordt ingediend.
  3. Als u officieel een aanvraag indient, stelt de Wmo klantmanager een plan op met alle afspraken die in het eerste gesprek zijn gemaakt. Dit plan heet het Ondersteuningsplan. Hierin wordt het volgende beschreven: een samenvatting van het gesprek, uw probleem, oplossingen voor uw probleem, en wat u wilt bereiken.
  4. U ontvangt het plan en u kunt het nalezen of de afspraken kloppen.
  5. Als u het niet eens bent met het plan heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken. U schrijft een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent. Een onafhankelijk advies commissie behandelt uw bezwaar.
 • Wat kost het?

  De eigen bijdrage geldt voor bijna alle Wmo-voorzieningen, zoals hulp bij het huishouden. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van:

  • de samenstelling van uw huishouden;
  • uw inkomen en uw vermogen;
  • uw leeftijd;
  • de kosten van de Wmo-ondersteuning die u krijgt van de gemeente.

 • Handige links

 • Contact Ondersteuningshuis

  Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken met één van de medewerkers van het Ondersteuningshuis?

  • U kunt het contactformulier invullen.
  • U kunt telefonisch contact opnemen via 036-5229522. U belt naar de gemeente Zeewolde. Uw vraag wordt door de gemeente doorgegeven aan een medewerker van het Ondersteuningshuis. Zij nemen daarna contact met u op.