Home  |  Hulp en ondersteuning  |  Eigen bijdrage (Wmo)

Eigen bijdrage (Wmo)

 • Wat is het?

  • Als u ondersteuning krijgt van de gemeente, dan moet u in veel gevallen een deel zelf betalen. Dit heet de eigen bijdrage.
  • De eigen bijdrage geldt voor bijna alle Wmo-voorzieningen, zoals hulp bij het huishouden, een individuele scootmobiel of een aanpassing in uw woning.
  • Voor een rolstoel hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden (deze uitzondering geldt alleen voor een gewone rolstoel en niet voor een sportrolstoel).

  Hoe hoog is de eigen bijdrage?

  De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van:

  • de samenstelling van uw huishouden
  • uw inkomen en uw vermogen
  • uw leeftijd
  • de kosten van de Wmo-ondersteuning die u krijgt van de gemeente

  Op www.hetcak.nl vindt u meer informatie over de eigen bijdrage. Daar kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage zelf berekenen.

  U betaalt geen eigen bijdrage

  • voor een rolstoel.
  • voor voorzieningen waar ook andere mensen gebruik van kunnen maken (bijvoorbeeld een  leenscootmobiel bij een uitleenpunt bij u in de wijk).
  • met ingang van 17 juli 2017 betaalt u geen eigen bijdrage voor dagbesteding (en ook voor het eventuele vervoer).
  • als u in een verpleeg- of verzorgingshuis woont en al een eigen bijdrage betaalt via het Landelijke Bijdragebesluit Zorg.
  • als u jonger bent dan 18 jaar.
 • Hoe werkt het?

  • Het CAK krijgt uw inkomensgegevens van de Belastingdienst.
  • Daarna berekent het CAK uw maximale eigen bijdrage.
  • Zij sturen u een brief en een beschikking (een besluit).
  • In dit besluit staat wat uw maximale eigen bijdrage is.
  • Vervolgens krijgt u van het CAK een factuur om de eigen bijdrage te betalen.

  Kunt u bezwaar maken tegen een besluit van het CAK?

  • Bent u het niet eens met een brief of beschikking die u van het CAK heeft ontvangen?
  • Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift opsturen.
  • Een bezwaarschrift is een brief waarin u schrijft waarom u het niet eens bent met een bepaald besluit.
  • In het bezwaarschrift moeten minimaal de volgende gegevens staan:
  1. uw naam, adres en telefoonnummer;
  2. de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (voeg als bijlage een kopie toe van de beschikking of de factuur waartegen u bezwaar maakt);
  4. de reden waarom u het niet eens bent met het besluit;
  5. de naam en het adres van uw zorgverzekeraar en het polisnummer van uw zorgverzekering;
  6. uw handtekening.

  Stuur uw bezwaarschrift naar CAK, Antwoordnummer 1608, 2509 VB Den Haag. Een postzegel is niet nodig. Het CAK neemt vervolgens uw bezwaar in behandeling.

 • Wat kost het?

  • Het CAK heeft een rekenprogramma waar u zelf uw eigen bijdrage kunt berekenen.
  • Het rekenprogramma berekent wat u ongeveer gaat betalen. De uitkomst van het rekenprogramma kan afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen.
  • U kunt het CAK ook bellen voor een berekening van de eigen bijdrage. Dat kan via het gratis informatienummer 0800-1925.

  Welke gegevens heb ik nodig?

  • Zorg dat u uw (gezamenlijke) inkomensgegevens van twee jaar terug bij de hand heeft én gegevens over uw vermogen.
  • Weet u niet wat uw inkomen was over dat jaar? Neem dan contact op met de Belastingdienst via het gratis informatienummer 0800-0543.
  • Indien uw inkomen nu aanmerkelijk lager dan het uw inkomen twee jaar geleden, dan kunt u het CAK verzoeken de eigen bijdrage te berekenen op basis van uw huidige inkomen.
 • Handige links

 • Tips

  App berekenen eigen bijdrage

  Er is een app voor smartphones om de hoogte van de eigen bijdrage te berekenen . Zoek in de App Store of Google Play Store op "CAK".

 • Contact Ondersteuningshuis

  Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken met één van de medewerkers van het Ondersteuningshuis?

  • U kunt het contactformulier invullen.
  • U kunt telefonisch contact opnemen via 036-5229522. U belt naar de gemeente Zeewolde. Uw vraag wordt door de gemeente doorgegeven aan een medewerker van het Ondersteuningshuis. Zij nemen daarna contact met u op.